Aanmelden: In verband met verlof is de praktijk momenteel gesloten.

Tarieven en vergoedingen


Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico minimaal € 385 per persoon. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat valt onder de basisverzekering

DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme – (dat is een ander woord voor bepaalde psychosomatiek) en persoonlijkheidsstoornissen worden vergoed. Maar niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo vallen relatie- en seksuele problemen, aanpassingsstoornissen, burn-out en werkgerelateerde problematiek en een aantal andere stoornissen niet onder verzekerde GGZ-zorg. Je kunt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw eventuele aanvullende verzekering.

Vergoede zorg

Ik heb contracten met alle gebruikelijke verzekeraars. De verzekeraar betaalt verzekerde zorg rechtstreeks aan mij na afloop van het traject. Voor het eigen risico stuurt de verzekeraar een rekening naar jou.

Contracten afgesloten in 2021:

Contracten afgesloten in 2022:

Zilveren Kruis
Avéro Achmea
De Friesland
FBTO
Interpolis
OZF
Pro Life
National Academic
Besured
Aevitae
ONVZ Zorgverzekeraar
VvAA Zorgverzekeraar
PNOzorg
Salland Zorgverzekeringen
HollandZorg
ZorgDirect
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
DSW
inTwente
Stad Holland
Zilveren Kruis
Avéro Achmea
De Friesland
FBTO
Interpolis
OZF
Pro Life
National Academic
Besured
Aevitae
ONVZ Zorgverzekeraar
VvAA Zorgverzekeraar
PNOzorg
Salland Zorgverzekeringen
HollandZorg
ZorgDirect
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
DSW
inTwente
Stad Holland
De Amersfoortse
Ditzo
CZ 
OHRA 
Nationale Nederlanden
Menzis 
PMA 
Anderzorg 
Hema 
VGZ 
Bewuzt 
Univé 
Zekur 
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 
Zorgzaam Verzekerd
IZZ
MVJP
IZA Zorgverzekeraars NV
UMC
Tarieven bij zelf betalen
Als de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed, kun je de sessies zelf betalen.
Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk traject bij je zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je problematiek.

Prestatie

Omschrijving

Duur

NZA Tarief (2020)

Basis GGZ Kort (BK)
Lichte DSM stoornissen
Ca 4 à 5 consulten

€ 503,47

Basis GGZ Middel (BM)
Matige DSM stoornissen
Ca 7 à 8 consulten
€ 853,38
Basis GGZ Intensief (BI)
Ernstige DSM stoornissen
Ca 10 consulten
€ 1.383,65
Onvolledig behandeltraject
Voortijdig gestopt
1 à 2 consulten
€ 219,78
Niet basispakket zorg
Geen vergoede zorg
Per consult
€ 110,27