Tarieven en vergoedingen


Eigen risico

Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico minimaal € 385,- per persoon. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat valt onder de basisverzekering

DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme – (dat is een ander woord voor bepaalde psychosomatiek) en persoonlijkheidsstoornissen worden vergoed. Maar niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo vallen relatie- en seksuele problemen, aanpassingsstoornissen, burn-out en werkgerelateerde problematiek en een aantal andere stoornissen niet onder verzekerde GGZ-zorg. Je kunt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw eventuele aanvullende verzekering.

Vergoede zorg

Ik heb contracten met bijna alle gebruikelijke verzekeraars. De verzekeraar betaalt verzekerde zorg rechtstreeks aan mij. Voor het eigen risico stuurt de verzekeraar een rekening naar jou.

Tarieven bij zelf betalen
Als de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed, kun je de sessies zelf betalen.
Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt hoeveel sessies nodig zijn. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je problematiek. Een losse sessie is € 143,71.