Psychologenpraktijk     Saskia Keur
 

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2023/2024 is het eigen risico minimaal € 385,- per persoon. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat valt onder de basisverzekering
DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme – (dat is een ander woord voor bepaalde psychosomatiek) en persoonlijkheidsstoornissen worden vergoed. Maar niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo vallen relatie- en seksuele problemen, aanpassingsstoornissen, burn-out en werkgerelateerde problematiek en een aantal andere stoornissen niet onder verzekerde GGZ-zorg. Je kunt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw eventuele aanvullende verzekering.


Zorgverzekeringen en contracten
Ik heb in 2023/2024 contracten met bijna alle gebruikelijke verzekeraars. De verzekeraar betaalt verzekerde zorg rechtstreeks aan mij. Voor het eigen risico stuurt de verzekeraar een rekening naar jou. Voor mensen die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid geldt een maximum van 750 behandelminuten.


- Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
- Saland Zorgverzekeraar
- Zilveren Kruis
- Interpolis
- FBTO
- De Friesland zorgverzekeraar
- Achmea
- Menzis
- Anderzorg
- ONVZ
- Vvaa zorgverzekering
- VGZ
- IZZ
- VGZbewust
- MVJP
- Univé
- ZEKUR
- ZEKUR natura
- Zorgzaam
- IZA
- UMC
- ASR Ziektekostenverzekeraar
- OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA (maximaal 750 behandelminuten)
- Caresq
- Aevitea (Eucare insurance PCC limited) (NLCare Cell)