Psychologenpraktijk     Saskia Keur
 

Kwaliteitsstatuut
Hier vind je het kwaliteitsstatuut geschreven voor psychologenpraktijk Saskia Keur

Privacystatement
Hier vind je het privacystatement

Uw privacy
Hier vind je meer informatie over met wie ik informatie deel, wie er toegang heeft tot je dossier, welke rechten je hebt met betrekking tot je dossier, hoe lang ik je dossier bewaar en nog veel meer.

LVVP clientenfolder
Hier vind je meer informatie over wie er in je dossier kijkt, op welke informatie heb je recht, wat te doen als je een klacht hebt over mij, wat je rechten en plichten zijn en nog veel meer.

Klachtenformulier
Onvrede kan altijd rechtstreeks bij mij worden gemeld. Indien dit gesprek geen oplossing biedt, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Het klachtenformulier geeft hier meer informatie over.